عنوان پروپوزال: نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
نوع تحقیق: مقایسه ای
تعداد صفحه: 18 صفحه WORD
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال:

عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزیه و تحلیل داده ها و...

برای دسترسی به فایل ورد WORD این پروپوزال ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 10011 را دانلود کنید.
قسمتی از این پروپوزال + ادامه مطلب

بیگمان نیروی انسانی یكی از اساسیترین و اصلیترین منابع و سرمایه هر سازمان محسوب میشود. انتخاب، جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی اغلب هزینههای سنگینی بر سازمانها تحمیل میكند. از این رو از دست دادن منابع انسانی بر اثر عواملی نظیر فوت، بیماری، ترك شغل، غیبت، كم كاری و بهرهوری پایین، میتواند زیانهای جبران ناپذیری را متوجه سازمانها نماید.

به همین دلیل در اغلب سازمانها توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی و افزایش توانمندی و بهرهوری آنها در قالب آموزشهای ضمن خدمت به یكی از دغدغههای اصلی مدیران سازمانها تبدیل شده است. به طور خاص در عصر حاضر كه اهمیت سرمایه انسانی بیش از پیش آشكار شده است، سازمانهای پیشرو به حفظ و مراقبت از سرمایه انسانی در مقایسه با سایر انواع سرمایه( نظیر ساختمانها، تجهیزات، ماشینآلات و منابع مالی) توجه بیشتری نشان میدهند.

از این رو در اغلب سازمانها تلاش میگردد تا شرایط كاری مناسبی برای كاركنان فراهم شود. توجه به مسائل معیشتی كاركنان، بهینه سازی محیط كار به گونهای كه نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی كاركنان را ارضاء كند و در نظر گرفتن امكانات رفاهی و فرهنگی از جمله اقداماتی است كه هر سازمانی با توجه به منابع مالی و مقدورات خود سعی در انجام آن دارد.

با این حال پیچیدگی بیش از حد محیطهای سازمانی امروزی، تعدد، تنوع و تضاد نقش، ناهمخوانی بین امكانات و مسؤلیتهایی كه به افراد واگذار میشود، اداره امور سازمانها از طریق بخشنامه ها و دستور العملهایی كه از سطوح بالای سازمان صادر میشود و اغلب با شرایط، امكانات و ویژگیهای فردی كاركنان سازگاری چندانی ندارد، موجب بروز پارهای از مشكلات در كاركنان میشود. یکی از واكنش های عمده كاركنان به شرایط ناخوشایند محیط كار، اهمال کاری شغلی میباشد.

از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که شخص تصمیم به اجرای آن گرفته است، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید(الیس ،1996). اهمال کاری از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا می گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی اهمال کاری بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و افسردگی) را تایید کرده اند (مارتین ، بلنکستین ،1995).

 

 

13000تومان

               

  راهنمای خرید

ویژه فایل های مبانی نظری

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 19800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت حق اشتراک لینک دانلود فایل ها در اختیار شما قرار می گیرد.

با پرداخت 19800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل ها در یک صفحه اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد:

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com