قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
کد فایل: mb 363


قسمتی از این مقاله:

مؤلفههای واریانس برآورد شده مطالعه G را می توان به منظور طراحی روشهای اندازه گیری کارآمد برای استفاده عملیاتی و فراهم کردن اطلاعاتی برای گرفتن تصمیمهای اساسی در مورد اهداف اندازهگیری (یعنی دانشآموزان در این مثال)، در مطالعات مختلف D به کار برد. مطالعات D بر برآورد، استفاده و تفسیر مؤلفههای واریانس برای گرفتن تصمیم با روش های اندازهگیری تعیین شده تأکید میکند.

مهمترین مسئله مطالعه D، تعیین جهان تعمیم است که آن جهانی است که تصمیمگیرنده میخواهد بر اساس نتایج یک روش اندازهگیری خاص به آن تعمیم دهد. جهان تعمیم به دو صورت محدود و نامحدود می باشد. در مثال مذکور، جهان تعمیم فرض شده است که شامل همه سوالات و ارزیابان در جهان مشاهدات قابل قبول است.

از آنجا که هر دو رویه نامحدود فرض شدهاند، جهان تعمیم نیز نامحدود تلقی میشود. این اشاره دارد به اینکه محقق میخواهد نمرات مشاهده شده فرد را که بر پایه سوالات و ارزیابان خاص در روش اندازهگیری قرار دارد به نمراتشان برای یک جهان تعمیم که شامل همهی تعداد نامحدود سوالات و ارزیابان است، تعمیم دهد.

جهان تعمیم تقریباً با تکرارهای بالقوه از روش اندازهگیری مرتبط است. فرض میشود که در آن روش اندازهگیری، هر شخص به سوال پاسخ میدهد و هر پاسخ به هر سوال توسط همان ارزیاب ، ارزیابی میشود. بعلاوه فرض میشود که تصمیمها در مورد یک شخص براساس نمره میانگیناش در سراسر مشاهده مرتبط با فرد است.

این توصیف کلامی از یک مطالعه D، طرح است( برای مطالعه از حروف بزرگ استفاده میشود). طرح نامبرده شبیه طرح مطالعه است اما دو تفاوت مهم بین این دو طرح وجود دارد: اول اینکه حجم نمونه برای مطالعه D ( و ) مستلزم این نیست که همان حجم نمونهای باشد که برای مطالعه G ( ) به کار رفته است.

دوم، مطالعه بر روی میانگین نمرهها برای افراد تمرکز میکند به جای نمرات واحد فرد – سوال – ارزیاب که تمرکز مؤلفههای واریانس برآورد شدهی مطالعه است.

ادامه دارد ...


13500تومان

               

  راهنمای خرید

ویژه فایل های مبانی نظری

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 19800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت حق اشتراک لینک دانلود فایل ها در اختیار شما قرار می گیرد.

با پرداخت 19800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل ها در یک صفحه اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد:

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com