قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
کد فایل: mb 363


قسمتی از این مقاله:

سادهترین مدل IRT است که البته با بیشترین گستردگی بکار گرفته شده است. این مدل را با نماد (1PL) نمایش میدهند و به افتخار ایجاد کنندهی آن، به آن مدل راش نیز میگویند. مدل اولیه راش و مدل یک پارامتری، هر دو دارای ویژگیهای مشابهی هستند و از نظر ریاضی نیز یکسانند.

با این وجود تفاوتهایی نیز دارند. خم ویژه سوال در این مدل از طریق معادله زیر محاسبه میشود: = ( ) ( ) : احتمال پاسخ صحیح آزمودنی با توانایی ( ) که به طور تصادفی انتخاب شده است به سوال i b : پارامتر دشواری ( ) : پارامتر توانایی e: مبنای لگاریتم طبیعی که مقدار آن برابر 718/2 است D : عامل مقیاس است.

برای نزدیک کردن تابع لوجیستیک به تابع اجایو نرمال در نظر گرفته میشود که مقدار آن برابر 7/1 است. در این مدل، ICC ها موازی هستند و فقط از نظر مکانی با هم متفاوت هستند. به بیانی دیگر در این مدل فرض می شود که تنها توانایی آزمودنیها و دشواری سوال، عملکردشان را متأثر میسازد. همچنین، فرض میشود تمام سوالات پارامتر تشخیص یکسانی دارند. و نیز مجانب پایینی ICC، یعنی (c) برابر با 0 است. مدل دو پارامتری این مدل را با نماد (2PL) نشان میدهند. تنها تفاوتی که مدل دو پارامتری با مدل یک پارامتری دارد، وجود پارامتر تشخیص در این مدل است.

در مدل دو پارامتری چون سوالات دارای قدرت تشخیص متفاوتی هستند، بنابراین پاسخ دادن به هر سوال اهمیت متفاوتی در توانایی و نمره کل فرد دارد. احتمال پاسخ صحیح به سوال در این مدل از طریق معادله زیر برآورد میشود: = ( ) در این مدل بیانگر پارامتر تشخیص است. سایر نمادهای به کار رفته در این مدل همان نمادهای مدل یک پارامتری است.

ICC ها در این مدل هم از نظر جایگاهشان در مقیاس توانایی و هم از نظر شیب با هم تفاوت دارند. ICC ها ممکن است همدیگر را قطع کنند که این پیامد داشتن شیبهای متفاوت است. به این علت که در مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری، عامل حدس وجود ندارد، این مدلها برای سوالات تشریحی یا باز پاسخ مناسب هستند.

ادامه دارد ...


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 19000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 34800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 34800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com