موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره فایل 576


قسمتی از این مقاله:

فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسان و به منظور بهره برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تكراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین آزاد سازی مهارت های انسانی، به عنوان محور توسعه جوامع، توجه ویژه سازمانها و محافل علمی را به خود جلب نموده است. در این میان، میزان توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش یكی از مهمترین شاخص های پیشرفت علوم به شمار می رود. امروزه اغلب هرجا به موضوع آموزش پرداخته شده، بیشتر تلاشها بر توجیه استفاده از آن به عنوان ابزار ارتقاء فردی بوده است كه این دوران دیگر به سر آمده؛ اما گرایش به رویكرد تكنولوژی های نوین آموزشی، زمینه ساز ایجاد تحول فردی، دگردیسی جمعی و بهبود سازمانی شده است.

این را اكثر سیاستگذاران، مدیران، برنامه ریزان و دیگر دست اندركاران مطلعاند؛ و با تمام وجود پذیرفته اند. اما یك سوال اساسی برای آنها همچنان پابرجاست؛ آنها به چیزی فراتر از كاهش هزینه ها، گسترش بیشتر حیطه آموزشی و افزایش كارآئی نیازمندند . آنها از پس این سرمایه گذاری، با سوالی ژرفتر روبرو خواهند بود؛ كاهش هزینه ها، افزایش گستره عملكرد، آسایش بیشتر دست اندركاران و غیره شاید برای كاربران عادی آموزش، جذاب باشد، اما برای یك مدیر ارشد وسیله ایست برای رسیدن به مجموعه اهداف استراتژیك (اژدری و دادخواه تیرانی،1390: 52).

یادگیری به دلیل طبیعت دانش مدار خود، نیازمند مهندسی مجدد تكنیك ها، راهبردها و رویكردهای خود بر اساس مدیریت دانش است. اگر دهة پایانی قرن بیستم دهة انفجار فناوری اطلاعات و ارتباطات بود، در دهة آغازین قرن بیست و یكم با هضم فناوری اطلاعات در سیستمها و فرایندهای مدیریتی، ما شاهد انقلاب مدیریت در دنیا خواهیم بود.

انقلابی كه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آن هنوز به طور كامل شناخته نشده است. از این رو به منظور كاهش شكاف های علمی موجود، گذر از شرایط كنونی و تغییر جهت به سوی جامعه اطلاعاتی مبتنی بر تكنولوژیهای روز، مسیری غیر قابل اجتناب است . با ورود به عصر اطلاعات، یكی از نهادهای اجتماعی كه در این عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد، نهاد آموزش در موسسات و یا آموزش سازمانی خواهد بود.

در گذر به جامعه اطلاعاتی، نقش عمده بر دوش برنامه ریزان ، سیاست گذاران و ارائه كنندگان آموزش در موسسات آموزشی می باشد. اما پیش نیاز وارد شدن به این پهنه، گسترش سریع و وسیع آموزش الكترونیكی، از پایینترین تا بالاترین سطح نظام آموزشی كشور است. زمانی كه در وضعیت پایدار و هزینه اثربخش، مخاطبین زیادی نیازمند آموزش هستند، آموزش الكترونیكی بهترین پاسخ است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com