موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 73 صفحه
شماره فایل 583


قسمتی از این مقاله:

 آزمون بینایی بنتون این آزمون یک وسیلهی تحقیقی و کلینیکی است که برای ارزیابی حافظهی بینایی، درک بینایی و تواناییهای بینایی طراحی شده است. در این آزمون سه فرم موازی وجود دارد (C.D.E) که هر فرم شامل 10 طرح میباشد و هر طرح نیز شامل یک یا چند شکل است.

وقت لازم برای اجرای هر فرم نیز 5 دقیقه می باشد ( چان و ناکایاما ، 2000) شیوه اجرای مختلف برای بررسی حافظه و ادراک در این آزمون وجود دارد. اجرای A : در این روش هر طرح برای 10 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود و پس از آن بلافاصله با سازهی حافظه توسط فرد صورت میگیرد.

اجرای B : هر طرحی برای 5 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود. سپس بازسازی حافظه بلافاصله توسط آزمودنی صورت میگیرد. اجرای C: در این اجرا، آزمودنی باید طرح را تا جایی که امکان دارد عین شکل اصلی ایجاد کند و کارت تا زمانی که آزمودنی مشغول انجام کار است در معرض دید آزمودنی قرار میگیرد. اجرای D: هر طرحی به مدت 10 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود. آزمودنی باید بتواند تا 15 ثانیه بعد از دیدن کارت تصویر را در ذهن خود نگه دارد و پس از این مدت تصویر را از حافظهی خود بازسازی کند.

قابل ذکر است که از بین 4 روش اجرای مذکور، روش اجرای C ( کپی برداری ) برای ارزیابی ادراک بینایی است و سایر روش ها ( D.B.A) برای اندازهگیری حافظهی بینایی استفاده میشود. نمره گذاری آزمون به دو روش نمرهگذاری بر حسب شمارش تعداد بازسازیهای صحیح و شمارش تعداد خطاها صورت میگیرد.

همخوانی بین نمرات بسیار بالا است (r=095) و انتخاب روش و نوع نمره گذاری بر عهدهی پژوهشگر است زمانیکه مبنای نمره گذاری بر اساس شمارش تعداد خطاها صورت گیرد به طور کلی میتواند شامل 64 خطای ویژه باشد. این خطاها در شش طبقهی اصلی دستهبندی شدهاند که شامل: حذف، تغییر شکل، درجا ماندگی، چرخش، جابجایی و خطای اندازه میباشد ( چمن آباد، معروضی و همکاران، 1392).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com