موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
شماره فایل 706


قسمتی از این مقاله:

باشنل (1990)، الگوی IPOO را طراحی نمود. این الگوی بر گرفته از حروف اول كلمات درونداد، فرایند، برونداد، خروجی است. گام اول مدل باشنل شامل تحلیل مقیاس عملكرد است كه در برگیرنده ویژگی های كارآموزان، تونایی آموزگار، مواد آموزشی، تسهیلات و هزینه های آموزشی است.

گام دوم شامل ارزشیابی فرایند توسعه یا اجرا است. گام سوم، برون داد تعریف شده است. كه معادل سه سطح اول الگوی كرك پاتریك می باشد. شامل واكنش ها، دانش و مهارت های كسب شده دانش آموزان و بهبود عملكرد كاری یادگیران پس از بازگشت به كار است. باشنل نتایج خروجی آموزش را بصورت مجزا در گام چهارم آورده است. نتایج به عنوان منافع، رضایت مصرف كننده و سودمندی تعریف شده است. بر اساس این الگو شاخص های آموزشی برای تعادل هزینه و نتایج آموزش لازم است.

در گذشته بسیاری از هزینه ها در مرحله اجرا رخ می دادند، اما امروزه، هزینه های طرح و تدوین به سرعت رشد یافته اند هم چنان كه تكنولوژی مسؤولیت بیشتری برای آموزش ایفای می نمایند. اگر ما یك سیستم آموزشی را به عنوان درون داد، فرآیند و برون داد توصیف كنیم، پس ارزشیابی آن می بایست چندین مورد را( همان طور كه در شكل زیر بصورتE1 تا E7 آمده ) در بر گیرد(باشنل،1990). درونداد: در مرحله درونداد، عناصر(شاخص های عملكردی سیستم ) باید در اصلاحاتی از توصیف پتانسیل كلی اثربخشی برنامه آموزش شامل مقوله های كیفیت كار آموز، تجارب آموزش دهنده، اعتبار مواد آموزشی كه اكنون بكار می روند، انواع تجهیزات و امكانات در دسترس و بودجه آموزش ارزیابی شوند

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com