ارزش ها و احساس سعادت رابطه تنگاتنگ اما پیچیده ای دارند. انسان موجودی است هدفمند و تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد احساس رضایت نمی کند.

برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 5 را دانلود کنید.

ارزش ها و احساس سعادت رابطه تنگاتنگ اما پیچیده ای دارند. انسان موجودی است هدفمند و تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد احساس رضایت نمی کند. برعکس وقتی که مردم به خواسته های خود می رسند، احساس سعادت ذهنی ذاتاً زودگذر است، در کوتاه مدت ممکن است آنچه انسان به دست آورده موجب سرخوشی شود اما در بلند مدت اینطور نیست؛ زیرا اگر این گونه بود فعالیت های انسان متوقف می شد(اینگلهارت، 1994؛ ترجمه وتر، 1382).

مدلی را که اینگلهارت به منظور تایید تحلیل های بالا به کار می برد مدل آرزو-تطابق نام دارد. الگویی که طبق آن آرزوهای شخص به تدریج با تغییرات در وضعیت عینی تطابق می یابد و این تطابق به گونه ای صورت می گیرد که بین غم و شادی موازنه ای ایجاد می کندو در اینجا نظریه تطابق ذهنی مطرح می شود بدین معنا که سطح آرزوهای فرد به تدریج با وضعیت او تطابق می یابد و خوشبختی همیشه بر فراز تپه بعدی قرار می گیرد(اینگلهارت، 1994؛ ترجمه وتر، 1382).

اینگلهارت به منظور اثبات فرضیه خود متغیر رضایت از زندگی را با متغیرهای زمینه ای پایدار (مانند جنس) و کمتر پایدار(مانند بهبود وضعیت مالی) در جدولی تقاطعی قرار داد و نشان داد که نظریه آرزو-تطابق می تواند این جدول را تبیین نماید(اینگلهارت، 1994؛ ترجمه وتر، 1382).

 


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com