موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 44 صفحه
شماره فایل : 52 mg


قسمتی از این مقاله:

هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند فراتر از یک واژگان است، و شامل دیدگاهها، چشم انداز ها و در نهایت تکنیکها و دستورالعملهای اجرایی و کاربردی است. به گواه برخی پژوهشها ظاهراً این واژه را مایکل پورتر (استاد دانشگاه هاروارد)، متفکر نامی مدیریت استراتژیک به کار برده است؛

زمانی که وی پنج نیروی رقابتی شکل دهنده استراتژی را در قالب نظریه ای عملیاتی ارائه کرد، با اجرایی کردن هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند است که مزایای فراوانی نصیب سازمان، مؤسسه، و بنگاه میشود (درگی، 1389 ،15) برخی از این مزایا عبارتند از: • سودبردن از طریق شناسایی مشارکتهای سودآور • ایجاد سیستم های هشدار زودهنگام و ردیابی فرایندها • درس آموختن از شکست و موفقیت دیگران • افزایش رضایت مشتری و رفع نارضایتی ها • کشف و شناسایی رقبای جدید یا بالقوه • ورود به کسبوکارهای جدید جذاب • کمک به مشتری در تصمیمگیری بهینه • کمک به رهبران در شناسایی و حل مسائل سازمان (همان)

تمایز هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند با جاسوسی صنعتی و نتایج آن هوشمندی رقابتی یک برنامهی نظاممند برای گردآوری و تحلیل اطلاعات در مورد فعالیتهای رقبا و روند معمول کسبوکارها در جهت هدفهای شرکت است. بدین ترتیب ابزارهای آن گرایشی پررنگ به سمت و سوی تحقیقات بازاریابی و شیوههای عرفی گردآوری و تحلیل اطلاعات دارد(همان).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


13500تومان

               

  راهنمای خرید

ویژه فایل های مبانی نظری

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 19800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت حق اشتراک لینک دانلود فایل ها در اختیار شما قرار می گیرد.

با پرداخت 19800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل ها در یک صفحه اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد:

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com