موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل : 140 mg


قسمتی از این مقاله:

صاحبنظران مختلف چارچوبهای علمی و كاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان كارآفرینانه ارائه نموده اند كه در این بحث برخی از این مدلها مورد بررسی قرار می گیرند: 2-7-1 مدل كارآفرینی سازمانی كورنوال و پرلمن شكل زیر چارچوب كارآفرینی سازمانی را نشان می دهد كه مبنای رویكرد مدیریت استراتژیك است. اطلاعات حاصل از محیط درونی و بیرونی سازمان سرآغاز فرایند كارآفرینی سازمانی است. این اطلاعات، داده های ارزیابی گزینه های استراتژیك است و هنگامی كه یك طرح استراتژیك تعیین شد، باید اجرا شود.

عوامل فردی، گروهی و سازمانی كه برای یك سازمان كارآفرین الزامی هستند، باید موضوع ارزیابی و اجرای یك طرح استراتژیك قرار گیرند و نتایج طرح استراتژیك برای كنترل و ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد. شکل 2-1 مدل كارآفرینی سازمانی كورنوال و پرلمن (20 ،1990 ،Cornwall & Perlman)  مدل كارآفرینی سازمانی اكهلس و نِك این مدل می كوشد تا به طور مفهومی تأثیر رفتارهای كارآفرینانه فردی و ساختار سازمانی كارآفرینانه سازمان ها را مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر، این مدل توانایی سازمان برای بقا در یك محیط سرشار از نوآوری را نشان می دهد.

شكل زیر تعامل رفتار كاركنان و ساختار سازمان را كه عمدتاً عناصر ضروری برای موفقیت كارآفرینانه سازمان هستند، نشان می دهد. موفقیت كارآفرینانه در قالب ظرفیت نوآورانه- كه یك سازمان را برای بازسازی خودش و بقا در بلندمدت توانا می سازد- مورد توجه قرار گرفته است

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 19000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 34800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 34800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com