موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 71 صفحه
شماره فایل : 179 mg


قسمتی از این مقاله:

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از نظر برایسون عبارت است از]6[: 1. تصمیم اولیه برای برنامه ریزی و حصول توافقات مقدماتی 2. تعیین و شناسایی دستورهای سازمان 3. روشن سازی رسالت و ارزش های سازمان 4. ارزیابی محیط خارجی؛ فرصت ها و تهدید ها 5. ارزیابی محیط داخلی؛ نقاط قوت و ضعف 6. شناسایی مسایل استراتژیکی که سازمان با آن مواجه است 7. تنظیم استراتژی هایی برای مدیریت مسایل استراتژیک 8. تدوین دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده شکل2-1:

نمودار فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برایسون. ]6[. فرد دیوید در مقاله خود الگویی جامع را برای مدیریت استراتژیک معرفی می کند(شکل2-2) و آن را بسیار متداول و قابل قبول می خواند، اجزای تشکیل دهنده این الگو عبارتند از: ]3[ 1. تعیین مأموریت 2. بررسی عوامل خارجی 3. بررسی عوامل داخلی 4. تعیین اهداف بلند مدت 5. تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها 6. تعیین هدف های سالانه و سیاست ها 7. تخصیص منابع 8. محاسبه و ارزیابی عملکرد بارخورد شکل2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید. ]3

[. البته رویکردهای معتبر دیگری نیز در زمینه فرآیند برنامهریزی استراتژیک توسط صاحبنظران ارائه شده است. از این قبیل میتوان به فرآیند برنامهریزی و مدیریت استراتژیک مدل ای پی او ، مدل جان تامپسون ، مدل ج ارجنتی ، مدل ام آی ام ، مدل گلوئینگ، مدل هاکس ، مدل تلفیقی پیرس و رابینسون ، مدل ایگور آنسوف و مدل هنری مینتزبرگ را نام برد که همگی با پیروی از مسیر مشترکی به انجام مدیریت استراتژیک در سازمانها اشاره دارند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com