موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 68 صفحه
شماره فایل : 193 mg


قسمتی از این مقاله:

مدلهای متنوعی در ادبیات مدیریت استعداد، توسط کارشناسان و نظریه پردازان مختلف ارائه شده که مهمترین آنها عبارتند از: مدلی که (شکل 1) بر پایه چشم انداز سازمان و اهداف تعیین شده و تقاضا برای استعداد مشخص میشود که این تقاضا بر اساس اولویتهای فرهنگی و استراتژیکی سازمان تعیین میشوند.

پس از تعیین استعدادهای مورد نیاز وارد مرحله مدیریت استعدادها می شود که موجودی استعدادهای سازمان را اداره می کند و از دو مرحله تشکیل شده است:  شناسایی پتانسیل های موجود،  ارزیابی میزان آمادگی آنها  توسعه دادن استعدادها،  انتخاب و بکارگیری استعدادها و  در نهایت تأکید بر عملکرد آنها (روگرز و همکاران، 2006) شکل 2-1. (توسعه ابعاد بین المللی) مدل جامع مدیریت استعدادهای درخشان DDI مدل بعدی (شکل 2) یک چارچوب مفهومی است که سؤالات مربوط به ادبیات مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی استراتژیک را برای ایجاد یک چشم انداز مشخص، از هم جدا میکند.

اجزای سلسله مراتب در ستون سمت چپ و سؤالاتی که مفاهیم این سیستم سلسله مراتبی را مشخص میسازد در ستون سمت راست قرار گرفته است سؤالات در هر طبقه، حاصل تصمیم گیری بر اساس سؤالات مرحله قبل است. این چارچوب با ستادههای مورد علاقه بیشتر سازمانها، استراتژی و مزیت رقابتی آغاز میشود. سازمانها بر اساس تصمیمگیری در این مرحله وارد مرحله بعد شده و مفاهیم استراتژیک مربوط به استعدادها را تعیین میکنند.

سپس منبعی از استعدادها را شناسایی کرده و در مرحله بعد بر اساس زمان و محل مناسب قرار گرفتن آنها تعیین و در راستای استراتژیهای سازمان آنها را تقسیمبندی میکنند. پس از استعدادها، شناسایی و تقسیمبندی باید توسعه داده شوند

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 15700 تومان

قبل از خرید فیلتر شکن را خاموش کنید 

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 24800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 24800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com