موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 56 صفحه
شماره فایل : 256 mg


قسمتی از این مقاله:

توانمندسازي کارکنان از دیدگا ه ها و منظرهاي مختلف، تعاریف و معانی متنوع و متفاوتی به خو د گرفته است که با دسته بندي این تعاریف در دو رویکرد مکانیکی و ارگانیکی فهم و درك این تعاریف با سهو لت بیشتري امکا ن پذیر خواهد شد (عبدالهی و نوه ابراهیم،1385: 44).

بر اساس یافته هاي کوین و اسپر یتزر(1997) دو رویکرد مکانیکی و ارگانیکی در تعریف و مفهوم توانمندسازي وجود خواهد دارد:  رویکرد مکانیکی اکثر دست اندرکاران مدیریت نسبت به توانمندسازي دیدگاه مکانیکی دارند که بر اساس این دیدگاه توانمندسازي به معناي تفویض اختیار و قدرت به زیردستان می باشد.

توانمندسازي فرایندي است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روشن را تدوین کرده و برنا مه ها و وظایف معین براي نیل به آن ر ا در سازمان ترسیم مینماید(عبدالهی و نوه ابراهیم،1385: 44).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 19000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 34800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 34800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com