در رابطه با متغیر های مورد بررسی تاکنون پژوهش های زیادی انجام نشده و اغلب پژوهش های موجود به ارتباط بین کمال گرایی و جهت گیری هدف پرداخته اند.

برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 120 را دانلود کنید.

 

در رابطه با متغیر های مورد بررسی تاکنون پژوهش های زیادی انجام نشده و اغلب پژوهش های موجود به ارتباط بین کمال گرایی و جهت گیری هدف پرداخته اند که از این دست پژوهش ها می توان به پژوهش های هاشمی و لطیفیان(1388)، نيوميستر(٢٠٠٤)،نيوميستر و فينچ(٢٠٠٦)،بابلیان، پوربهرام، رحمانی(1389) اشاره نمود، اما در مورد ارتباطات موجود بین دو متغیر مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف پژوهشی یافت نشد و اغلب پژوهش های به روابط موجود بین هویت، موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با جهت گیری هدف پرداخته بودند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

در پژوهشی که هاشمی و لطیفیان ( 1388) با هدف بررسي رابطه بين كمال گرايي و جهت گزيني هدف در ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي دولتي ( با گرايش هاي علوم تجربي و رياضي ) انجام دادند. نتايج نشان داد كه كمال گرايان خود مدار در مقايسه با كمال گرايان جامعه گرا در انتخاب اهداف خود براي پيشرفت به سردرگمي و شك و ترديد بيشتري دچار هستند. كمال گرايي خود مدار با جهت گزيني هاي يادگيري و گرايشي رابطه منفي دارد و اين جهت گزيني ها را به صورت منفي پيش بيني مي كند. كمال گرايي جامعه مدار نيز با اهداف گرايشي و اجتنابي رابطه منفي دارد و اين جهت گزيني ها را به صورت منفي پيش بيني مي كند.

خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 19000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 34800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 34800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com