موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 65 صفحه
شماره فایل : 770 mg


قسمتی از این مقاله:

زندگی بشر در طی قرون متمادی دستخوش تغییر و دگرگونیهایی بوده که گاه تحت کنترل انسان و گاه وقوع این تغییرات خارج از حیطهی کنترل انسانی بوده است. یکی از گستردهترین قلمروهای پژوهش در چند دههی اخیر اضطراب و حوزههای وابسته به آن است.

اگر چه نویسندگان، قرن بیستم را عصر اضطراب نامیدهاند، اما به طور حتم اضطراب در تمام دوران همراه بشر بوده است. اضطراب مفهوم جدیدی نیست و حتی در آثار مصریان باستان از آن سخن به میان آمده است(بک و همکاران، 1988). اختلالات اضطرابی یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است به طوری که در ایالت متحده آمریکا سالانه بیش از 23 میلیون نفر به آن مبتلا میشوند و از هر چهار نفر، یک نفر با آن درگیر است(کرسون ، 2000). اضطراب، معمولترین پاسخ به محرک تنشزا است. منظور از اضطراب، هیجانی است ناخوشایند که همهی ما درجاتی از آن را در قالب کلمههایی همچون«دلشوره، نگرانی، تنش، ترس» تجربه کردهایم(اتکینسون و همکاران، 1385 :492).

اغلب اصطلاح ترس و اضطراب به صورت مترادف بکار میروند. تمایزی که میتوان بین این دو اصطلاح قائل شد آن است که ترس، اغلب به ارزیابی اولیه از یک خطر واقعی برمیگردد. در حالی که اضطراب، بیشتر به حالت هیجانی نگرانی و دلواپسی به علت خطری نامعلوم اطلاق میشود. فوبیا (هراسها)، ترسهای اغراق آمیز و غالباً فلج کننده از رویدادها یا اشیاء خاص هستند. هراس با میل به اجتناب از محرکات ترس انگیز مشخص میشود وحشت زدگی ، ترس شدید و ناگهانی همراه با تلاشهای عجولانه و دیوانهوار برای یافتن امنیت است(بک و امری ، 1990).

ترس و اضطراب به طور آشكار به عنوان جنبههای مهمی از رفتار انسان در مصر و یونان باستان شناسایی شدهاند. رولومی ریشههای تاریخی مفاهیم رایج اضطراب را از دیدگاههای فلسفی و مذهبی، پاسكال در قرن هفدهم و كیكیگارد در قرن نوزدهم دنبال كردند. در توجیه ترس، داروین نشانههای بیولوژیكی و رفتاری مشاهده پذیر و فروید بر اضطراب تمركز میكند(ابوالقاسمی، 1374). اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر فرد در همه جوامع به عنوان پاسخ مناسب و سازگاری تلقی میشود. فقدان اضطراب یا اضطراب زیاد ممكن است ما را با مشكلات و خطرات قابل توجهی مواجه سازد. اضطراب در حد متوسط و سازنده ما را وا میدارد كه برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تلاش كرده و بدین ترتیب زندگی خود را بارورتر و بادوامتر سازیم(دادستان، 1374)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com