قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 47 صفحه
کد فایل: mb 343


قسمتی از این مقاله:

رویكردهای یادگیری اجتماعی، سازگاری انسان را به سان حل مساله یا رفتار كنار آمدن در نظر می‌گیرند. منظور ما از كنار آمدن، میزان یا درجه‌ای است كه افراد می‌توانند سه چالش مهمی را كه برای موجودیت آنها به وجود می‌آید، برطرف كند و یا حداقل كنترل نمایند. این چالش‌ها عبارتند از: الف)چالش‌های مستقیم حاصل از محیط فیزیكی.

ب)چالش‌های ناشی از محدودیت‌ها. ج)چالش‌های بین فردی مربوط به محیط. دیدگاه یادگیری اجتماعی، سازگاری یا قابلیت انطباقی فرد را به عنوان توانایی برآورده سازی و كنار آمدن با فشارهای روانی و مشكلات، همراه با حداقل بی‌نظمی در جریان مداوم زندگی كه پیامدهای فوری و دراز مدت رفتار را در بر می‌گیرد، مورد توجه قرار می‌دهد(دیلمی، 1380).

ادامه دارد ...