قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
کد فایل: mb 446


قسمتی از این مقاله:

استاندارد ISO 9000 هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سری استانداردهای ایزو 9000 در سال 1994 و 2000 با نگرش فرآیندگرا و نهادینه نمودن بهبود مستمر در سیستم مدیریت کیفیت سازمان از طریق اصلاح فرآیندها، مورد ویرایش قرارگرفت. در واقع استاندارد ایزو 9000 به یک محصول خاص داده نمی‌شود، بلکه فرآیند تولید کالا یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

  خانواده استاندارد کیفیت ایزو۹۰۰۰ چیست؟

استانداردهای سری ایزو۹۰۰۰ به طور کلی درسه دسته، طبقه بندی می شوند: الف- استانداردهای مربوط به مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت (سری ایزو۹۰۰۴) ب- استانداردهای مربوط به الگوهای تضمین کیفیت (ایزو۹۰۰۳،۹۰۰۲،۹۰۰۱) ج- سایر استانداردهای راهنما و حمایت کننده (ایزو۸۴۰۲ ، سری ایزو۹۰۰۰ وسری ایزو۱۰۰۰۰) استاندارد ایزو1-9000 درواقع مدیران یک سازمان(تولیدی یا خدماتی)را در انتخاب کاربرد استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت راهنمایی می کند، ازجمله اینکه که مناسب ترین الگوی تضمین کیفیت برای آنان کدام است.

استانداردهای ایزو1-9004 و2-9004 مدیران سازمان را یاری می دهد که چگونه سیستم مدیریت کیفیت را در سازمان خود برقرار کنند. استانداردهای ایزو۹۰۰۲،۹۰۰۱ و۹۰۰۳ تحت عنوان الگوهای تضمین کیفیت، پذیرفته شده اند و صدور گواهینامه برای سیستم های کیفیت برحسب انطباق با یکی از این استانداردها صورت می گیرد. استانداردهاي ISO 9000 يك مرجع بين المللي در تمرينات خوب براي كمك به اعتماد و اطمينان از وقت و زمان تحويل محصول يا خدمات با كيفيت مورد نياز به مشتري را نشان مي دهد.

اين تمرينات خوب يك مجموعه اي از نيازهاي استاندارد شده سيستم مديريت كيفيت، صرف نظر از اينكه سازمان شما چه كاري مي كند، چه اندازه است، يا اينكه آيا خصوصي است يا عمومي، مي باشد.بنابر اين ISO 9000 نيازهایي كه سيستم مديريت كيفيت شما بايستي برآورده سازد را طراحي مي كندو ISO 14000 راه نيل به اين ايزو در مسایل زيست محيطي مي باشد.

ادامه دارد ...