قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
کد فایل: mb 473


قسمتی از این مقاله:

- مهارت های ارتباطی آشكارا در مهارت های بیان و دریافت بسیاری از شكایت های متدوال زوج ها مانند عدم تفاهم، توجه ناكافی به یكدیگر، اشكال در گوش دادن و افزایش تعارض ارتباط دارد .مهارت های ارتباطی عبارتند از این كه گوینده ابتدا افكار، احساسات و خواسته های خود را تشخیص می دهد.

و بعد آنها را به شیوه ای مشخص و روشن از زبان خود، برای شخص مقابل بیان می كند. مهارت های دریافت عبارتند از: گوش دادن و توجه غیر كلامی، تایید و نقل بیان و سایر روشهای بیان، خوب گوش دادن و درك كردن این مهارتهای ارتباطی، سنگ زیربنای تكنیك های حل مساله در بین زوجین را تشكیل می دهد. تاكید اصلی در افزایش ارتباط این است كه به زوجها كمك كند تا درك كنند.

به طوركلی ارتباط یك سری از مهارت هایی است كه می تواند یاد گرفته شود(عامری،1383).. - انتخاب سبك های ارتباطی :هر حرفی كه زده می شود، حاوی دو جزء است: آنچه گفته می شود (محتوا) و نحوه بیان آن (سبك) .هر دو جزء بر نحوه دریافت پیام تاثیر می گذارد. در عین حال افراد اغلب می اندیشند كه صرفاً با تغییر محتوا، ماهیت گفت و گویشان را تغییر دهند.

با این حال تغییر موضوع گفت و گو تأثیر دارد .پیام ها اكثراً با تغییر سبك (نحوه حرف زدن راجع به چیزی) تغییر می كند (عامری،1383).. سبك كلامی و غیر كلامی یك پیام دستوری است. این سبك به دیگران می گوید كه چطور پیام را درباره محتوا بگیرند. افراد به همان اندازه كه به محتوا پاسخ می دهند به سبك نیز پاسخ می دهند.

نتیجه گفت و شنود به طرز چشم گیری به سبك های حرف زدن و گوش دادن كه در این فرآیند به كار می بندند، بستگی دارد و لذا متفاوت است. طرز حرف زدن و گوش دادن یا به فرآیند گفت و شنود كمك می كند یا محل آن است و سبكی كه زن و شوهر به كار میگیرند نشان دهنده نگرش توجه آمیز یا غیرتوجه آمیز آنها به خود و همسر می باشند(عامری،1383).

ادامه دارد ...