موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 75 صفحه
شماره فایل 646


قسمتی از این مقاله:

مديريت ارتباط با مشتري كه گاهي اوقات از آن بعنوان مديريت مشتريان،مشتري محوري و يا مديريت مشتريمحور نام برده ميشود ،براي مدت زمان طولاني اصطلاح متداول جهت بيان تمايل شركتها در برقراري ارتباط يك به يك مداوم و هميشگي با تمام مشتريان بوده است .

در همين راستا مي توان به يك نكته مهم اذعان داشت كه شركتهايي كه موفق شده اند بصورت موثري مشتريان خود را جذب كرده ، به آنها خدمات مورد نظر را به بهترين نحو ارائه داده و بهترين مشتريان خود را حفظ كنند، تأثير مثبت اين امر را در انتهاي مسير سود آوري خود مشاهده كرده اند. CRM با شنا سايي نيازها و رفتارهاي مشتريان ،ارتباطي سود بخش با آنها برقرار كرده و هزينه فعاليتهاي مرتبط را نيز كاهش مي دهد . اين رويكرد منجر به ايجاد گستره وسيعي از علوم و روشهاي نوين مديريتي به نام مديريت ارتباط با مشتري شده است .

CRMتمام مولفه هايي است كه در درون يك سازمان با مشتري و به شيوه اي هوشمند در ارتباطند و براي توصيف نحوه مديريت فوق فعالِ ارتباطات با مشتريان تعريف مي شود .فرآيندهاي مديريت مشتري با پشتيباني نقشهاي عملياتي و فناوري كسب و كار ،تمام اين مولفه ها را به هم متصل مي كنند.به دليل طبيعت كسب و كار ،CRM مي تواند پيچيده باشد .

بسياري از عمليات و فعاليتهاي روزمره كسب و كارها با مشتريان سرو كار دارند، از اين رو فراهم آوردن سيستمهايي كه بتواند هر كدام از اين وظايف را بهبود بخشند، براي موفقيت حياتي است. مديريت ارتباط با مشتري متشكل از فرآيند كسب و كار،فناوري و نقشهاي لازم، جهت اداره كردن مشتريان در مراحل متعدد چرخه حيات سازمانهاست.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.