موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل 837


قسمتی از این مقاله:

وقتی که کودکان یا نوجوانان تصور می‌کنند که مورد تهدید قرار گرفته‌اند، واکنش پیچیده‌ای به راه می‌افتد که پاسخ استرس نامیده می‌شود. واکنش‌های مغزی باعث فعال شدن واکنش‌های رایج می‌شوند، که این واکنش‌ها شامل مبارزه، تسلیم و گریز می‌شود. متاسفانه، تحریک بسیار بالای مدار هیجانی مغز، می‌تواند باعث کاهش تحریک در بخش‌های دیگر مانند مناطق زبانی شود. دانش‌آموزانی که دچار تحریک مزمن هستند، عملکرد خوبی در مدرسه ندارند. وقتی کودک یا نوجوانی که در تنظیم هیجان ضعیف است در شرایط استرس قرار می‌گیرد، برای او رها شدن از آن استرس بسیار مشکل است. علاوه براین، این گروه در سازگاری درست با استرس مشکل دارند و قادر به تغییر راهبرد ناکارآمد به راهبردی مناسب‌تر نیستند. وقتی که استرس شدید یا مزمن می شود، توانایی فرد برای کنترل هیجانات و رفتارش، کاهش پیدا می‌کند. در یک دیدگاه، توضیحات زیادی برای این مسئله ارائه شده است.

ممکن است این امر نشانه آشفتگی باشد و منجر به رفتارهای خودتخریبی و خطرآفرین شود؛ مانند خودتنبیهی از طریق مصرف بسیار بالای مواد. در این حالت آشفتگی هیجانی در تقابل با تفکر منطقی قرار می‌گیرد. کودکان و نوجوانانی که آشفتگی هیجانی را تجربه می‌کنند، ممکن است در مورد عواقب رفتارشان فکر نکنند یا رفتارهای هدف‌گرا را کنار بگذارند. آنها ممکن است تحت شرایط استرس، به طور کلی، دیگر در فکر تنظیم رفتار در جهت اهداف نباشند.

دیدگاه دیگری پیشنهاد می‌کند که این افراد در شرایط استرس‌زا، ممکن است از تمام منابعشان برای مقابله با هیجانات استفاده کنند و هیچ منبعی برای تنظیم رفتارشان باقی نماند. یا ممکن است استرس به جای توانایی، انگیزش فرد را خراب کند یا باعث سرکشی شود. دانش‌آموزانی که عقیده دارند توانا هستند، زمان رو به رو شدن با استرس، هیجانات منفی را کم برآورد می‌کنند. اگر دانش‌آموزان بر این عقیده باشند که آنها تحت کنترل نیستند، زمانی که وارد دبیرستان می‌شوند، هیجان منفی و استرس‌های مدرسه‌ای بیشتری را تجربه می‌کنند. عقاید خودتنظیمی ناسازگارانه، دانش‌آموزان را در برابر فشارهای تحصیلی و هیجانی در طی گذر از یک دوره تحصیلی آسیب پذیر می‌سازد (21،42 و 50).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.