موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل : 203 mg


قسمتی از این مقاله:

اخلاق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است: كاربرد ارزش‌ها و اصول اخلاقی، فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخلاقی و رفتارهایی كه منتج از فرآیندهای سازمانی است . 2-4-6) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی اخلاق امری است كه با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است. رفتار قانونی ریشه در مجموعه‌ای از اصول و مقرراتی دارد كه نوع عمل افراد را مشخص می‌كند، عموماً مورد قبول جامعه هستند؛ لازم‌الاجرا و در دادگاه‌ها اعمال می‌گردند.

رابطه‌ی بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی در شكل نشان داده شده است. شکل 2-4)رابطه‌ی بین مقررات قانونی و استانداردهای اخلاقی (دفت، 1388) اصول اخلاقی بیش‌تر مربوط به رفتارهایی می‌شوند كه تحت‌پوشش مقررات قانونی قرار نمی‌گیرند. مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می‌شوند كه الزاماً تحت‌پوشش اصول اخلاقی قرار نمی‌گیرند. قوانین قانونی بازتابی از قضاوت‌های معنوی و اخلاقی است ولی تمام نكات اخلاقی در آن گنجانده نشده است. برای مثال، در آن، مسأله‌ی رعایت اخلاق، در مورد نجات كسی كه در حال غرق شدن است، پیش‌بینی شده است ولی رانندگی در طرف راست خیابان هیچ پایه و اساس اخلاقی ندارد. اما در زمینه‌هایی چون دزدی و قتل قوانین كشوری و اصول اخلاقی وجود مشترك دارند.

بسیاری از افراد بر این باورند كه اگر كسی قانونی را نقض نكند، در آن صورت اصول اخلاقی را رعایت كرده است، ولی دامنه‌ی اصول اخلاقی بدان‌جا كشیده نمی‌شود كه جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد. بسیاری از رفتارها جنبه‌ی قانونی پیدا نكرده‌اند و مدیران در زمینه‌ی پیدایش هنجارها و ارزش‌ها باید حساسیت بیش‌تری از خود نشان دهند. اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی است كه به هنگام تصمیم‌گیری و رفتار (در رابطه با درست بودن یا نادرست بودن آنها)، از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می‌كند (دفت، 1388).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.