موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 56 صفحه
شماره فایل : 256 mg


قسمتی از این مقاله:

توسعه منابع انساني، آموزش هاي منظم در مدت زمان معين به منظور افزايش احتمالي رشد افراد براي انجام وظايف محوله را شامل مي شود. در واقع هدف از توسعه منابع انساني ايجاد مهارت هايي است كه فرد بتواند خود را براي احراز مشاغل بالاتر و با مسئوليت سنگين تر آماده كند . آموزش اصلي ترين روش توسعه منابع انساني است.

براي آموزش تعاريف متعددي ارايه شده است. آموزش يعني كوشش د ر جهت بهبود عملكرد شاغل در ارتباط با انجام كار و مسايل مربوط به آن. آموزش اثربخشي يك تجربه يادگيري و يك فعاليت سازماني برنامه ريزي شده را شامل ميشود و به يك نياز شناخته شده پاسخ مي دهد (خصالی ،1385).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.