موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 44 صفحه
شماره فایل : 285 mg


قسمتی از این مقاله:

امروزه همه سازمان ها از جمله شهرداری ها دریافته اند که رضایت مشتری ضامن بقای سازمان است و آن ها زمانی در رسیدن به اهداف خود و حفظ تعادل بین نیازهای حال و آینده موفق خواهند شد، كه شهروندان از عملكرد سازمانی رضایت كامل داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد شد كه آن ها در انجام امور و مسئولیت ها حضور فعال داشته باشند و مشاركت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد.

زیرا كه عدم رضایت اجتماعی اكثریت شهروندان و یا قشر قابل توجهی از آن ها، برای هر نظم اجتماعی و عملكرد سازمانی خطرناك است. چرا كه تداوم و گسترش آن، باعث كمرنگ شدن تعهد شهروندان نسبت به نظام ارزشی و افراد سازمان و غیره شده كه چه بسا منشأ بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی گردد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.