موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
شماره فایل : 441 mg


قسمتی از این مقاله:

خدمات شامل فعالیتهای نامحسوس ولمسنشدنی هستندو موجب منفعت و یا ارضاء خاطر می گردند اما مالكیت چیزی را نیز بهدنبالندارد. ارائه خدمات به مشتری همیشه حائز اهمیت بوده است.اما مشتریان امروزی فرصت انتخاب بیشتری نسبت به مشتریان در دهههای گذشته دارند.این امر به دلیل رقابت بیشتر محصولات و خدمات در بازار می باشد.

در بسیاریاز تحقیقات پیمایشی در مورد خریدهای مصرفی و سازمانی نتیجه گیری شده است كه ارائه خدمات مناسب نسبت به قیمت از اولویت بیشتری نزد مردم برخوردار است. ارائه خدمات می تواند موجب برتری رقابتی شركت شده و رقابت دیگر شركت ها را خنثی كند. اغلب اوقات مصر ف كننده اگر بداند كه كالاها و خدمات بوسیلة عرضه كنندة قبلی مورد تضمین قرار گرفته،هرگز برای یك صرفه جویی جزئی در قیمت به سراغ عرضه كنندة دیگری نمی رود ( رنجبریان و همكاران،1381،ص 128).

امروزه، عصر طلایی خدمات است و گفته می شود هر شركتی برای موفق شدن و رونق گرفتن كسب و كارش ، باید تبدیل به یك كسب و كار خدماتی گردد . ( پورعبدالهیان، مهرانی،1388،ص 5)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.