موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
شماره فایل : 521 mg


قسمتی از این مقاله:

تاریخچه رایانه تاریخچه رایانه در ایران را میتوان به 4 دوره تقسیم کرد: پیدایش؛ رایانه در سال 1341 وارد ایران شد. بدین ترتیب پیدایش رایانه در ایران تقریبا 10 سال بعد از ظهور رایانه در کشورهای صنعتی بود. توسعه؛ دوره توسعه رایانه در ایران از سال 1350 آغاز و تا سال 1360 ادامه یافت.

این دوره همراه با رقابت زیاد برای خرید سخت افزار، پیاده سازی سیستمهای عظیم نرم افزاری، استخدام هرچه بیشتر نیروی انسانی و دنبال کردن برنامههای جامع با توجه به واقعیتهای فنی و نیروی انسانی کشور بود. بازنگری؛ با ظهور انقلاب اسلامی، در زمینهی رایانه تغییر و تحولاتی صورت گرفت و در نهایت تا سال 1359 یکسری بازنگری کلی انجام شد.

بلوغ؛ پس از بازگشایی دانشگاهها در سال 1362 مرحله بعدی رشد رایانه آغاز شد و هر دو شاخهی نرم افزار و سخت افزار توسعه فراوانی یافتند، از مهمترین کارهای این دوره میتوان پردازش خط و زبان فارسی را نام برد (ملكي، 1389).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.