موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 94 صفحه
شماره فایل : 609 mg


قسمتی از این مقاله:

همانگونه که قبلاً عنوان شد، اعتماد به عنوان یک مفهوم مهم در رشته های مختلفی مانند مدیریت، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد تلقی می شود (کولکوئیت، اسکات و لپین ، 2007). مفهوم اعتماد سازمانی در بسیاری از مباحث علمی همانند اقتصاد (ساکو ، 1992)، جامعه شناسی (لوهمن ، 1979) و روانشناسی اجتماعی (بلاو ، 1964) مورد بررسی قرار گرفته است.

کروز و کاستاسیلوا (2004) در پژوهش خود درباره ی اعتماد نتیجه گرفتند که اعتماد می تواند با استفاده از چارچوب های تئوریکی زیادی، مانند تئوری انتقال هزینه (ویلیامسون ، 1975)، تئوری مبادله ی اجتماعی (بلاو، 1964)، تئوری نمایندگی (ایسنهارد ، 1989)، دیدگاه مبتنی بر منبع (بارنی، 1991)، تئوری نظام ها (لوهمن، 1979) و تئوری اختیار (کلی ، 1967) بررسی شود (کروز و کاستاسیلوا، 2004).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.