موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 59 صفحه
شماره فایل : 640 mg


قسمتی از این مقاله:

حال با توضیحاتی كه بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یك مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از راهكارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمانها عنوان شده است .

امید می رود شركتها و سازمانها بابه كاربستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا كنند: بالابردن پیوستگی عاطفی در كاركنان و درگیركردن بیشتر آنها با اهداف سازمان بهبود شبكه های ارتباط اجتماعی در كار مشاركت كاركنان در تصمیم گیری ارزیابی عملكرد كاركنان به منظور ایجاد بازخورد كاری‌تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی حذف موانع كاری تاكید بر جنبه هایی كه موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه حذف تبعیضها و روابط نامناسب افراد در محیط كار استقلال نسبی برای انجام وظایف زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری كاركنان (رنجبریان ، 1385) غنی سازی شغلی اعطای تسهیلات محول كردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (استرون ،1387،12).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.