موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
شماره فایل : 807 mg


قسمتی از این مقاله:

از آغاز انقلاب صنعتی ، در سال های نخستین قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول ، بسیاری از سازمان ها بر محصول تمرکز می کردند. این فلسفه بر اساس چنین اعتقادی قرار داشت که اگر محصولی باکیفیت بسیار بالا یا کیفیت منطقی ارائه شود، برای این محصول مشتری کافی و متقاضی وجود خواهد داشت( کارت رایت ، 1383، ص 16).

در سال های بین دهه 1920 تا دهه 1950 نگرش مثبت مبتنی بر روش بر بازار حاکم گردید. این دیدگاه بر این واقعیت تاکید دارد که ممکن است مشتری تمایلی به خرید نداشته باشد و وضع به گونه ای در آید که سازمان ناگزیر شود اقداماتی جهت فروش کالاها و خدمات خود انجام دهد و کفة این دیدگاه )تاکید بر محصول و تاکید بر نشتری) کفة متعلق به مشتری سنگینی می نماید.

دیدگاه مبتنی بر بازاریابی ، از اوایل دهه 1980 مورد توجه سازمان های تولیدی و صنعتی قرار گرفت . این دیدگاه بر این نکته تاکید دارد که به هر میزانکه سازمان در مورد مشتریان و نیازهای آن ها آگاهی بیشتری داشته باشد، در فراند فروش با مشکلات کمتری مواجه می گردد. در اواخر قرن بیستم و با افزایش رقابت و ورود تکنولوزی های برتر خصوصاً در حوزه ارتباطات ، سازمان ها به این نتیجه رسیدند که تنها راه بقا نه تنها شناخت مشتری ، بلکه ارتباط با مشتری است.

جمله معروف ، تماس نزدیک با مشتری ، مویداین حقیقت استکهچنانچه سازمانی نتواندبا مشتریان خود ارتباط برقرار کند باید این ریسک را بپذیرد که سازمان دیگری اینارتباط را برقرار خواهد کرد ( فیروزیان وهمکاران ، 1388، 43-42)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.