مشخصات « جزوه آموزشی spss – نحوه وارد کردن داده ها »
 
موضوع:
نحوه ی وارد کردن داده های پرسشنامه
محاسبه متغییر «ویژگی پنهان» پرسشنامه
تبدیل و انتخاب داده ها به وسیله دستور Transform … Compute
صفحه ماشین حساب (Calculate Pad)
توابع (Functions)
کد بندی مجدد (Recode) و گروه بندی داده ها
شکستن فایل ها
وزن دادن متغیرها بر اساس فراوانی های شان
اضافه کردن متغیرها، موردها و تغییر دادن ترتیب متغیرها
لیست کردن موردها
 
تعداد صفحه: 20 صفحه
نوع فایل: word
منابع: دارد
برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 2001 را دانلود کنید.

هر پرسشنامه دارای سوالات مختلفی است که جهت گیری تحقیق ما را مشخص می کند و به ما کمک می کند تا در مورد یک مسئله ی خاص تصمیم گیری کنیم . ویژگی پنهان در واقع همان موضوع پرسشنامه می باشد.

در ساختن یک پرسشنامه برای یک موضوع خاص در ابتدا شاخص هایی معرفی می شوند که جنبه هایی از موضوع را در بر میگیرند .

این این شاخص ها مولفه های اصلی موضوع تحقیق ما هستند. (توضیحات بیشتر رد این مورد در فصل تحلیل عاملی گفته شده است) برای محاسبه ویژگی متغیر پنهان به این صورت عمل می کنیم که داده های مربوط به هر فرد را که در هر ستون آمده است باهم جمع کرده(با میانگین می گیریم) و در یک ستون جداگانه وارد می کینیم و نام این ستون را با توجه به موضوع پرسشنامه انتخاب می کنیم.

به عبارت ساده تر، هر فرد با توجه به پاسخی که به سوالات مختلف پرسشنامه می دهد، برای هر سوال یک نمره(یا کد) دریافت می کند که ما با جمع زدن این نمرات (یا کدها) برای تمام سوالات، امتیاز مربوط به این فرد را به دست می آوریم.

(دستور computer را در ادامه ببینید) و در ستون متغییر ویژگی پنهان (در این پرسشنامه این متغییر را comftable نام گذاری کرده ایم) وارد می کنیم.