مشخصات « پاورپوینت آموزش spss (مدل رگرسيون دو متغيره)»
موضوع: آموزش spss
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
حجم: 1558 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1011 را دانلود کنید.

در اين فصل سعي در تخمين حتی الامکان دقيق تابع رگرسيون جامعه (PRF) بر اساس تابع رگرسيون نمونه (SRF) به روش حداقل مربعات معمولي (OLS) مي‌باشد. با توجه به فروض مدل کلاسيک، رگرسيون خطي،تخمين‎زننده‎هاي حداقل مربعات در بين تخمين زننده‎هاي خطي، بدون تورش و داراي حداقل واريانس(BLUE) مي‎باشند. ضريب تعيين 2R: «معيار خوبي برازش» معياري است که چگونگي خوبي برازش خط رگرسيون نمونه را اندازه‎گيري مي‎کند.