مشخصات « پاورپوینت روانشناسی رفتار درمانی شناختی »
موضوع: روانشناسی درمان
تعداد اسلاید: 63 اسلاید
حجم: 434 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1013 را دانلود کنید.

مهارتهای اولیه روان درمانی (علاقه به انسانها و روابط انسانی)/ داشتن تفکر علمی/ داشتن ذهنیت همکاری/ دانستن سبب شناسی اختلال/ تسلط به سوالهای سقراطی/ آشنایی به مسایل فرهنگی/ تسلط بر ارزیابی روانی و آشنایی با آزمونهای روانی/ تسلط به یکی از نظریه های رشد شناختی (قوانین حاکم بر شناخت)/ تسلط به نظریه های یادگیری (قوانین حاکم بر رفتار)/ تسط بر نظریه های هیجان (مولفه های هیجان و تنظیم آن)/ دسترسی راحت به افکار خودآیند/ آگاهی از هیجان ها و تمایزگذاری بین آنها/ مسئولیت پذیری برای مشاهدات/ توافق و درک منطقی CBT/ توانایی برای ایجاد اتحاد سالم با درمانگر/ توانایی برقراری رابطه سالم با اطرافیان/ ابتدا به مشکلات موقعیتی/ دست زدن به اقدامات سازنده برای حل و فصل مشکل/ ابتلا به مشکل قابل تشخیص/ خوش بینی به نتایج درمان/ تمرین.../ اطلاعات شناساننده (ارتباط اولیه)/ شکایت اصلی (به زبان مراجع یا همراه)/ بیماری فعلی (شروع، مشکلات، عوامل آشکارساز، مقابله ها)/ بیماری قبلی (پزشکی و روانپزشکی، مصرف دارو و مواد)/ سابقه خانوادگی (پزشکی و روانشناختی)/ تاریخچه فردی (خردسالی، کودکی، نوجوانی، برزگسالی)/ وضعیت روانی/ تشخیص و تشخیص افتراقی و پیش آگهی/ برنامه درمانی و ارجاع/