مشخصات « پاورپوینت شناخت درمانی گروهی»
موضوع: روانشناسی
تعداد اسلاید: 38 اسلاید
حجم: 770 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1002 را دانلود کنید.

گروه با محورهاي زير سروكار دارد: توضيح اين ايده كه «احساسات ما زاييده افكار ما هستند».

به افراد ياد داده مي‌شود كه افكارشان را تحليل كنند.

به افراد ياد داده مي‌شود چگونه روش‌هاي فكر‌ كردن در بارة مشكلات خود را دريابند.

به افراد ياد‌ داده مي‌شود كه روش‌هاي فكري كه به مشكل منتهي مي‌شود را تغيير دهند.

افراد شروع مي‌كنند به تغيير روشهای رفتارهاي ناکارآمد.

آيا من اين (موضوع )را بدتر از آنچه هست معني مي كنم؟(MDTJ). آيا من پيش بيني يا تعميم دهي افراطي منفي وغير منصفانه اي دارم(NUP). آيا من به طورغيرمنصفانه مس‍ؤليت امور را به خود نسبت مي دهم؟(IAOR). آيا من ذهن خواني مي كنم؟(MR). آيا منابع رفتار من متفاوت است؟(قضاوت دوگانه)(BW). آيا من حقايق را ناديده مي گيرم؟(IF). آيا من از تفكر سياه و سفيد برخوردارم،يا به طور مطلق غلط انگاري دارم؟(B&WT,FA). آيا من بايد هاي دلبخواهي دارم؟(S). آيا من تصميم هايم را بر اساس واكنش هاي هيجاني مي گيرم؟(ٍER)