مشخصات « پاورپوینت نظریه های تحلیل عاملی شخصیت »
موضوع: روانشناسی
تعداد اسلاید: 26 اسلاید
حجم: 236 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1007 را دانلود کنید.

كتل شخصيت را چيزي كه اجازه پيش بيني رفتار شخص را در اوضاع واحوال معين به ما مي دهد تعريف كرده است. متا ارگ نیزصفتي پايه است كه نقش انگيزشی دارد،اما بر خلاف ارگ ذاتي وفطري نيست بلكه حاصل و ناشي از محيط است وشخص در جريان زندگي خود آن را كسب مي كند. همه انگیزه های غیرفطری مثل علايق،رغبتهاوعواطف گوناگون از جمله ی متا ارگها هستند. آيزنك در بحث خود از شخصيت دو مسآله كلي را مطرح مي كند.يكي جنبه توصیف شخصيت است وبه علل و موجبات رفتار كاري ندارد وديگري بررسي عوامل علي وسببي است كه در آن علتهاي زير بنايي شخصيت واختلافهاي بين شخصيت را تحليل كند.