مشخصات « پاورپوینت روانشناسی درمان فرانظری »
موضوع: روانشناسی
تعداد اسلاید: 24 اسلاید
حجم: 244 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1008 را دانلود کنید.

افراد متعهد دانش را طبق الگوي خاصي كه سطح رشد شناختي فعلي آنها را توصيف مي كند،سازمان مي دهند پري نه مرحله شناختي را مشخص كرد كه هريك شيوه تفكر نسبت به ماهيت دانش را نشان مي دهند وازلحاظ كيفي با يكديگر فرق دارند. دراين مرحله دنيا به صورت ضد هم انگاشته مي شود درست / غلط، خوب /بد، واقعيت / خطا، دوگانه نگرها، خوش باورهائي هستند كه تصور مي كنند يك نظام درماني خاص، درست است و سايرنظامها را غلط تلقي مي كنند.