قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 53 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 212 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

الگوی بلکین (1984) بر این فرضیه استوار است که نیاز به اطلاعات نتیجه «ناهمگونی در وضعیت علمی» یک فرد است، چون افراد نمی توانند آنچه را که نمی دانند یا جایش خالی است به‏آسانی بیان کنند.

سؤال‏هایی که طبق درخواست آنها به نظام‏های اطلاعاتی ارجاع می شود، نمی تواند گویای نیازهای اطلاعاتی واقعی شان باشد. برای حل این مشکل، بلکین توجه خود را بر عبارت بیان مسئله متمرکز می کند ـ یعنی عبارتی که افراد برای توصیف چگونگی پیدایش نیاز اطلاعاتی از آن استفاده می کنند.

در اینجا، بلکین زمینه و عناصر موقعیتی نیاز اطلاعاتی را در نظر داشته، و در این نکته با دروین هم عقیده بوده است که پی بردن به موقعیت کاربر، کلید حل معماست و پی بردن به «فاصله» (آنچه بلکین ناهمگونی می نامد) حایز اهمیت بسیار است.

بلکین برای فهمیدن اینکه کاربر چگونه مسئله خود را بیان می کند، از رویکرد شناختی سود می برد. در این الگو، زمینه یا موقعیت همان گونه که در عبارت مرتبط به بیان مسئله منعکس می گردد، به سلسله ای از کلمات و شاخه ها تبدیل شده است. در این شبکه، فراوانی هر کلمه مبین نزدیکی آن با موضوع موردنظر است. عوامل و تحرکات خارجی تصویر ذهنی را تغییر می دهند و این تصاویر ذهنی به نوبه خود در وقایع دنیای خارج تأثیر می گذارد (موریس، 1375).

در این الگو، دانش ادراک شده فرد برمبنای تصاویر ذهنی دریافت شده از عالم واقع شکل می گیرد. فرد برمبنای دانش خود افکار و اندیشه های درونی اش را منتقل می کند. آنگاه که این دانش درونی وجهی بیرونی می یابد، به اطلاعات تبدیل می شود و براساس مسایل مختلف زبانی در قالب متنی جای می گیرد. از آن سو نیز تصاویر ذهنی از جهان خارج جذب ساخت ذهنی کاربر می شود و دانش او را پایه ریزی می کند (نوکاریزی و داورپناه، 1385).

ادامه دارد ...