موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل 679


قسمتی از این مقاله:

انواع مواد مخدر که از برگ،گل،ریشه ی گیاهان و یا از طریق شیمیایی و صنعتی تهیه می گردد بیشمار و اهم آنها عبارتند از: الف-تریاک:این ماده که از گرزه ی خشخاش تهیه می شود در آب و هوای مختلف کشت و به وفور به طرز خاص و یا به صورت حبه مصرف می شود.مدتی که برای معتاد شدن به تریاک لازم است ثابت نیست بطور کلی استعمال مرتب یکماه برای اعتیاد کافی است.

معروفترین مشتقات تریاک عبارتند از: -مرفین:در سال 1805مرفین از تریاک تهیه شد.از هر کیلو تریاک یک کیلو مرفین تهیه می گردد که زیر جلد تزریق و یا از طریق دستگاه گوارش جذب بدن می شود.این ماده به علت اثر مخدری که دارد به نام یکی از خدایان یونان باستان(مرفینوس) که رب النوع خواب است نام گذاری شده است.مرفین برای تسکین درد در پزشکی مصرف می شود برای پیشگیری از اعتیاد،پزشکان حداکثر دو یا سه روز از این ماده استفاده می کنند.مرفین بعد از استعمال،در فاصله 15تا 30دقیقه اثرات تخدیری خود را به سیستم عصبی به جای می گذارد.

-هروئین:در سال 1898 هروئین(کلمه یونانی یعنی سمبل قدرت)از مرفین ساخته شد.هروئین به طریق شیمیایی در لابراتور های خاص با ترکیب آنهیدرید آسه تیک و مرفین تهیه می گردد.از هر یک کیلو مرفین 900گرم هروئین بدست می آید که 3تا5برابر قوی تر از مرفین بوده و از راه استنشاق و یا تزریق زیر جلدی و یا خوراکی به مصرف می رسد.اکثر معتادین آمریکا و انگلیس و سایر کشور های غربی هروئین را با تزریق زیر جلدی مصرف می کنند. عوارض هروئین،مرفین،تریاک وسایر مشتقات آن به شرح زیر است:

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.