موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
شماره فایل 838


قسمتی از این مقاله:

هوش هیجانی تاثیر بسیاری زیادی برشادی و رضایت از زندگی دارد . کسانی که هوش هیجانی خود را بکار می گیرند، با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به نفس بالایی نشان می دهند و از توانایی های خود آگاهند . رابطه ی مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی خوب و سالم نشان می دهد که توجه به هیجان ها ، آگاه بودن و آگاه ماندن از انها و استفاده از آنها برای راهنمایی کردن رفتار، تا چه حد اهمیت دارد. هرچه افراد از مهارت های هوش هیجانی خود بیشتر استفاده کنند از دستاوردهای بیشتری خواهند داشت (آقایاروشریفی در آمدی، 1385 ).

درسالهای اخیر نتایج تحقیقات نشان داده است که بین هوش هیجانی و آمادگی برا مبتلا شدن به انواع بیماری ها همبستگی بالایی وجود دارد. استرس اضطراب و افسردگی دستگاه دفاعی بدن را تضعیف و متوقف می کند و باعث آسیب پذیری در مقابل همه ی بیماریها ، از سرماخوردگی گرفته تا سرطان ، می شود. مهارت های هوش هیجانی خودکارمی کنندوانها را رشد می دهندازبسیاری ازبیماریها، زودتررها می شوند (همان منبع). توانایی تنظیم عواطف واحساسات که یکی ازابعاد چهارگانه ی هوش هیجانی محسوب می شود با سلامت جسمی ارتباطی قوی و تنگاتنگ دارد.

افرادی که قادر به کنترل خشم و عصبانیت خود نیستند، آمادگی زیادی برای مبتلا شدن به بیماری های قلبی دارند . اطلاعات و شواهد پژوهشی زیادی راجع به ارتباط بین کنترل خشم و عصبانیت با بیماری های قلبی و عروقی وجود دارد واز این رابطه حمایت می کنند . از طرف دیگر افرادی که خشم و عصبانیت خود را سرکوب واز ابراز آن جلوگیری می نمایند

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.