موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 73 صفحه
شماره فایل : 45 mg


قسمتی از این مقاله:

کارآمدی یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به قابلیت آن در برقراری روابط بلندمدت با مشتریان بستگی دارد. از این رو بنگاه‌ها در (سازمان‌ها) طراحی سیستم CRM باید عناصر اساسی و مورد نیاز آن را مورد توجه قرار می‌دهند. این عناصر به چهار بخش زیر تقسیم می‌شود (sin et al, 2005: 1267).

 تمرکز بر مشتریان کلیدی: تمرکز بر مشتریان کلیدی، یکی از مهمترین ابعاد CRM است که خود دارای چند بعد بازاریابی: مشتری مداری، شناسایی ارزش مشتریان کلیدی در چرخة عمر آن‌ها، شخصی‌سازی و بازاریابی تعاملی است.  سازمان CRM: منظور از سازمان CRM این است که استفاده کارآمد از CRM، مسلتزم تغییراتی به ساختار سازمان با فرآیندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و غیره است.

 CRM مبتنی بر عناصری: با توجه به اینکه عملکرد موفقیت‌آمیز CRM مستلزم جمع‌آوری داده‌های درست در مورد مشتریان است، از این رو، در مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری و ایجاد هوشمندی در سازمان، نقش کلیدی بر عهده دارند.

مباحثی همچون بازاریابی یک به یک، سفارشی‌سازی و غیره، مدیون فناوری‌هایی است که در این حوزه استفاده می شود که از آن جمله می‌توان به فناوری های مبتنی بر وب اشاره کرد.  مدیریت دانش: در این بخش نیز مباحثی همچون جمع‌آوری دانش، به اشتراک‌گذاری دانش، انتشار دانش، به کارگیری دانش و... مطرح می‌شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.