موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60 صفحه
شماره فایل : 120 mg


قسمتی از این مقاله:

هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت هایی تا بدانید چه كسی هستید، چه افكار، عواطف، احساسات، پیوستگی رفتاری دارید. هوش هیجانی به آن دسته از مهارت ها اطلاق می شود كه برای ارزیابی مجرد و هدایت به كار می رود تا باعث تغییر ماهیت و توانایی های شما برای تعالی، توسعه، هدایت و ایجاد احساس مثبت از زندگی شود.احساسات انسانی جنبه های پیچیده ای دارد.

تحقیقات نشان می دهد هشت محور عمده احساسات شامل ترس، شعف، مقبولیت، خشم، افسوس، نفرت، حیرت و توقع می باشد. البته همه ما در زندگی روزانه ده ها و گاهی صدها نوع از این احساسات را تجربه می كنیم و گاهی می توانیم این احساسات را كنترل یا سركوب نمائیم كه علت بروز تعارضات از همین جا سرچشمه می گیرد.

به عقیده گولمن شخصیت افراد تركیب درستی از عقل و دل است و معمولاً سمبل عقل، بهره هوشی(IQ)و دل، هوش هیجانی (EQ) است. تحقیقات نشان می دهد موفقیت های زندگی حرفه ای 20 درصد به بهره هوشی (IQ) و 80 درصد به هوش هیجانی (EQ) بستگی دارد. به لحاظ فرهنگی آموختیم كه به هیجان به جای یك پاسخ یا واكنش احساسی به عنوان یك عامل هوشی بنگریم، همچنین خودمان همانند هیجاناتی كه اطلاعات درست ذهن را تعریف می كند اعتماد نكنیم.

حتی گاهی واژه هیجان بیانگر یك شخصیت ضعیف است و به كسی اطلاق می شود كه قادر به كنترل خویش نبوده یا حتی گاهی رفتاری كودكانه یا ابلهانه دارد. در حقیقت تمام ذهنیت از خودمان در اطراف هوشمان است. جامعه شناسان معتقدند اگرچه هوش تحصیلی یكی از عوامل موفقیت و پیشرفت به شمار می رود لیكن نمی توان فردی با هوش هیجانی بالا را به عنوان یك مخزن فكری محسوب كنیم. همیشه به ما آموخته اند برای فكر و عقل ارزش قائل شویم در عوض عاطفه و احساسات بی ارزشند. (آقایار و شریفی، 1386).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.