موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل : 233 mg


قسمتی از این مقاله:

• عوامل مدیریتی • عوامل سازمانی ومحیطی • عوامل گروهی • عوامل فردی -عوامل مدیریتی باورهای ضمنی مدیران: مدیران دارای یك سری باورهای ضمنی درباره ماهیت كاركنان و مدیریت هستند. یكی از این باورها آن است كه كاركنان دارای مصالح شخصی هستند و قابل اطمینان نیستند. دومین باور ضمنی ، احتمال ایجاد شرایطی است كه منجر به سكوت سازمانی می گردد یعنی این باور كه مدیریت بیشترین اطلاعات را درباره مهمترین موضوعات سازمانی دارد.

به این معنی كه مدیران باید فرمان دهند و كنترل داشته باشند و زیردستان نیز باید نقش پیروان را بدون حق سوال كردن ایفا نمایند. سومین باور این است كه مدیران سازمان علاقمند هستند نگرشی واحد درسازمان برقرار گردد به جای آنكه از تنوع و تعدد نگرش های بهره مند گردند. پژوهشگران استدلال می كنند كه مدیران ارشد بر این باورند كه وجود توافق، امری مطلوب به خصوص در تصمیم گیری های سازمان است. هرچند تحقیقات مختلف نشان گر آن است كه این حالت بر كیفیت تصمیم گیری و نتایج آن تأثیر منفی برجای می گذارد.

چهارمین باور ترس مدیران از بازخورد منفی است. برخی از مدیران و سرپرستان نسبت به بازخورد منفی به شدت واكنش نشان می دهند به طور مثال آن را رد، تحقیر، تحریف و یا به آینده موكول می كنند. برخی از اقدامات مدیریتی می‌تواند مانع برقراری ارتباطات از پایین به بالا در سازمان گردد. بعنوان مثال بعضی از مدیران تمایل به رد کردن و یا ابراز واکنش منفی، مخالفت کردن، ارائه بازخورد منفی و یا فقدان درخواست غیر رسمی بازخورد منفی را دارند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.