موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل : 253 mg


قسمتی از این مقاله:

مفهوم جذب منابع جمع‌آوری سپرده‌های در دست مردم و سرگردان و در یا سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رقیب را توسط یک واحد مالی (بانک / موسسه مالی و اعتباری)به‌منظور افزایش سهم از منابع را جذب منابع می‌نامند . مفهوم تعیین اهداف جذب منابع تعیین اهداف جذب منابع به هدف‌گذاری برای هر یک از شعبه‌های یک موسسه مالی و اعتباری به‌منظور جذب سپرده‌ها در دوره‌ای مشخص اطلاق می‌شود .

عوامل مؤثر برجذب منابع در یک تقسیم‌بندی کلی عوامل مؤثر برجذب منابع را می‌توان به دودسته زیر تقسیم‌بندی نمود: عوامل درونی مؤثر برجذب منابع عوامل درونی شامل عواملی است که تحت کنترل موسسه مالی و اعتباری است ، به‌طور نمونه: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی .

عوامل بیرونی مؤثر برجذب منابع عوامل برون‌سازمانی عوامل غیرقابل‌کنترل موسسه مالی و اعتباری است ، به‌طور نمونه:نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی .

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک موسسه مالی و اعتباری متفاوت باشد. عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل ، تنوع و کیفیت خدمات ، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن‌ها استفاده می‌شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.