موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 29 صفحه
شماره فایل : 320 mg


قسمتی از این مقاله:

از تصمیم های مهم و استراتژیکی که مدیران شرکت ها هنگام تدوین استراتژی بازاریابی بین المللی خود باید اتخاذ کنند این است که اولا در چه بازار هایی و ثانیا در چه تعدادی از کشور ها به فعالیت بپردازند. شرکت ها هنگام تصمیم گیری جهت انتخاب یک بازار در خارج از کشور باید اهداف و سیاست های بازاریابی بین المللی خود تعریف و تعیین کنند. بیشتر سازمان ها هنگام ورود به بازار خارجی محافظه کارانه عمل میکنند . دلیل این این احتیاط هم آن است که آنها می خواهند درصد فعالیت های خارجی شان حتی المقدور کم باشد تا میزان ریسک و عدم اطمینان را کاهش دهندAaker,1992).

برخی از عوامل هستند که تصمیم گیری مدیران را در مورد اینکه در چه تعداد کشور و چند بازار خارجی به فعالیت بپردازند را تحت تاثیر قرار می دهند. عواملی که در زیر به آنها اشاره می شود شرکت ها را مجبور می سازد که در تعداد معدودی از کشور ها به فعالیت بپردازند.

 هزینه ورود و کنترل بازار زیاد باشد  شرکت های قدرتمندی در بازار های جدید وجود داشته باشند ، که قادر باشند موانع زیادی را در سر راه ورود به آن بازارها ایجاد کنند.  هزینه های تعدیل و انطباق کالا و ارتباطات برای بازار جدید بالا باشد.

 شمارجمعیت ، میزان درآمد و رشد در کشور ها و بازار هایی که در حال حاضر شرکت در آنها به فعالیت می پردازد ، زیاد باشد. جهت تصمیم گیری درباره انواع بازار و اینکه شرکت ها ، کدام کشور را برای فعالیت بین المللی انتخاب کنند، عوامل مهمی باید مورد بررسی قرار گیرند که از آن جمله می توان به عوامل جغرافیایی ، در آمد ، جمعیت ، اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و ... اشاره کرد (کاتلر ، 1382).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.