موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
شماره فایل : 576 mg


قسمتی از این مقاله:

اهداف، استراتژی ها و روش های سازماندهی شركت ها در كشورهای مختلف متفاوت است. مزیّت شركت‌های ملی از سازگاری بین عناصر فوق و منابع مزیّت رقابتی ایجاد شده و در فرآیند نوآوری و رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می كند.

زیرا تفاوت در روش های مدیریتی، ساختارها و استراتژی ها و فرآیند سازمانی، مزیّت و عدم مزیّت‌هایی را در انواع مختلف صنایع ایجاد می‌كند كه در موضوع مزیّت رقابتی بسیار حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. ضمن این كه ماهیت و الگوی رقابت داخلی یكی از قدرتمندترین تأثیر را بر روی مزیّت رقابتی دارد.

رقابت داخلی موثر و سالم و رشد یابنده باعث پویایی بیشتر صنعت شده و فشارهای مداومی را برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع، بهبود و ارتقاء نوآوری و استانداردهای صنعت بر شركت‌ها و بنگاه‌ها وارد می‌سازد كه نتیجه آن افزایش مستمر كیّفیت، بهبود مداوم محصولات و خدمات. عرضه محصولات جدید، پاسخ گویی مطلوبتر به مشتری و ... خواهد بود.

نكته بسیار مهم دیگر این است كه این چهار عامل با یكدیگر تعامل پویا داشته و ضمن تاثیرگذاری بر یكدیگر از همدیگر نیز تأثیر پذیر بوده و از این طریق نیز می توانند بر مزیّت رقابتی شركت های ملی تاثیر گذارند. (دیوید، 1390، ص85)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.