موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 50 صفحه
شماره فایل : 650 mg


قسمتی از این مقاله:

در سالهای اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرار گرفته است. مدیریت سود عبارت از مداخلة هدفمند در فرایند گزارشگری مالی با توجه به محدودیت های اصول پذیرفته شدة حسابداری برای به دست آوردن سطح مورد انتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود می تواند به صورت افزایش، كاهش یا همواركردن سود گزارش شده باشد. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود دارد. برای مثال، اگر شركتی سود باثباتی گزارش كند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند كرد ، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینة سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد.(لی جونگ و همکاران ، 2007)

بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی كه سود دارد مدیران همواره در تلاشند كه در راستای اهداف خاصی كه دنبال میكنند، مبلغ سود گزارش شده را دستكاری نمایند. پیش بینی سود توسط مدیریت (به صورت اختیاری و یا اجباری) یكی از مكانیزم هایی است كه مدیریت از طریق آن اطلاعاتی را درباره ی وضعیت سودآوری آتی شركت ارائه می كند.

ارائه این اطلاعات یكی از ابزارهایی است كه از طریق آن مدیران، انتظارات بازار نسبت به سودآوری شركت، اعتبار شركت درخصوص شفافیت اطلاعاتی و نیز دقت اطلاعات ارائه شده را مدیریت می كنند. (هیرتز ، 2008)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.