موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 68 صفحه
شماره فایل : 762 mg


قسمتی از این مقاله:

تحلیل گران بنیادی: تحلیل گران بنیادی متخصصینی هستند،که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت وقدرت شرکت وسایر نیروهای غیر اقتصادی )را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام ، به کار می گیرند. تجزیه وتحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی وبنیادی تعیین کننده ارزش سهام.

تحلیل گر بنیادی به بررسی دارایی ها، بدهی ها ، فروش ، ساختار بدهی ها، محصولات، سهم بازار ،ارزیابی مدیریت بنگاه ومقایسه آن با رقبا می پردازد ودر نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین می زند. ابزار تحلیل گربنیادی عبارت است از نسبت های مالی که از ترازنامه شرکت وحساب سودو زیان طی چند سال به دست می آید. تحلیل بنیادی در تحقق اهداف بلند مدت در رشد سهام موثرتر است تا در تعیین نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.