موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل : 764 mg


قسمتی از این مقاله:

سازمان‌ها دار ای انواع مختلفی از ساختار هستند كه بر حسب نیاز و با توجه به شرایط آن سازمان به كار می‌رود. به اعتقاد برنز و استاكر مؤثرترین ساختار، ساختاری است كه خود را با الزامات محیط انطباق دهد. در یك طبقه بندی كلی ساختار سازمان‌ها به دو نوع ساختار مكانیك و ساختار ارگانیک تقسیم بندی می‌شود.

در تحقیق حاضر به این دو نوع طبقه‌ بندی اشاره می‌شود و به طبقه‌بندی‌های دیگر پرداخته نمی‌شود. ساختار مكانیكی برای محیط‌های با ثبات و قابل پیش‌بینی و ساختار ارگانیك در محیط‌های متلاطم و دارای تغییر قابل استفاده است(Gresov & Drazin,2007:428). برخی از این ویژگی‌ها در جدول(2-2) مشاهده می‌شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.