موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 16 صفحه
شماره فایل : 07 mg


قسمتی از این مقاله:

در گذشته فروشندگان ، به دلیل کم بودن شرکتهاي رقیب و کمتر بودن تنوع محصولات به طور مستقیم مبادرت به فروش کالا می کردند . اما، امروزه با افزایش شرکتها ، افزایش رقبا و از طرفی با افزایش در آمدهاي مردم دیگر فروشندگان قادر به برقراري ارتباط مستقیم با خریداران نخواهند بود . بازاریان و فروشندگان براي مطالعه رفتار مصرف کننده به انجام تحقیق وادار می شوند .

حال این سوال پیش می آید که خریداران چه کسانی هستند؟ چه موقع خرید می کنند؟ و ... اما مهمترین سوال مطرح شده این است که در برابر محرکهاي بازاریابی واکنش مصرف کنندگان چگونه است؟ شرکتی داراي امتیاز است که از واکنش مصرف کنندگان نسبت به محرکهاي بازاریابی آگاهی داشته باشد.به همین دلیل شرکتها در رابطه با ارتباط محرکهاي بازاریابی و واکنش مصرف کننده تحقیقات بسیاري انجام داده اند. نقطه شروع این تحقیقات در شکل شماره 2 نشان داده شده است.

همانطور که شکل نشان می دهد محرکها ي بازاریابی همراه با سایر محرکها وارد جعبه سیاه مصرف کننده می شوند و این سبب بروز واکنش هایی در این جعبه سیاه می شود. حال بازاریابان می خواهند بدانندکه در این جعبه سیاه چه می گذرد.جعبه سیاه خود از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول خصوصیات فردي خریدار است. که روي نحوه درك و واکنش او نسبت به محرك تاثیر دارد و قسمت دوم، فرآیند تصمیم گیري خریدار است که روي رفتار او اثر می گذارد.

2-14- فرآیند تصمیم گیري مشتری در خرید مصرف کنندگان محصولات متفاوتی خریداري می کنند و این تفاوت باعث متفاوت شدن تصمیمات خرید می شود فرآیند خرید شامل مراحل متعددي است که در شکل شماره 1 برگرفته از سایت (abercrombie.com) ارائه شده است.مصرف کنندگان براي خرید برخی از کالاها نیازي به طی همه مراحل تصمیم گیري خرید را ندارند ، اما بعضی از خریدها آنقدر مهم هستند که مصرف کننده را وادار می کنند تا تمامی این مراحل را با دقت و وسواس زیادي انجام دهد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 15700 تومان

قبل از خرید فیلتر شکن را خاموش کنید 

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 24800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 24800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com