موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 216 mg


قسمتی از این مقاله:

تعاریف مختصر و جامعی که میتوان از زنجیرهتأمین و مدیریت زنجیرهتأمین ارائه داد عبارتند از: 1. زنجیرهتأمین بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خادم (استخراج) تا تحویل به مصرفکننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط به آنها مشتمل میشود.

به طور کلی زنجیرهتأمین زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، ازمرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرفکننده را شامل میشود. (لادون ، 2002) 2. مدیریت زنجیرهتأمین به عنوان یک استراتژی مشترک باید برای ارتباط عملیات تجاری داخل سازمانی برای بدست آوردن فرصتهای بازار مشترک تعریف میشود.

(برئوساکس 1999و همکاران ) 3. همکاری فراگیر و جامع بین اعضاء شبکه زنجیرهتأمین در استراتژی از نظر تاکتیکی و تصمیمگیری عملیاتی (برگچی 2005 و همکاران ) 4. بورگس و همکاران( 2006) مدیریت زنجیرهتأمین هماهنگی در تولید، موجودی، مکانیابی و حملونقل بین شرکتکنندگان در یک زنجیرهتأمین است برای دستیابی به بهترین ترکیب پاسخگویی و کارایی برای موفقیت در بازار. (بورگس و همکاران 2006)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 19000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 34800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 34800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com