موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 66 صفحه
شماره فایل : 853 mg


قسمتی از این مقاله:

سازمانها جزء لاینفک زندگی انسانها است. انسانها در سازمانهایی به ثبت ازدواج میپردازد، بعد از تشکیل جنین در رحم مادر توسط سازمانهایی تحت نظر است. غالباً در یک سازمان پزشکی به دنیا میآید و در سازمانهای دیگری تولد او ثبت میگردد. بعد از آن توسط سازمانهای متعدد دیگری مراقبت میگردد؛ آموزشهای لازم را طی میکند و بالاخره در یک سازمان مشغول به کار میشود و همزمان با آنها با سایر سازمانها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است، و بالاخره اینکه با هماهنگی یک سازمان دیگر با مراسم خاص تشییع و به خاک سپرده میشود.

بدین ترتیب مشاهده میشود که انسانها عمر خود را با سازمانها سپری میکنند که این موضوع بیانگر جایگاه و اهمیت سازمان در زندگی انسان است.امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی، منجمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده کرده است.

تحقیقات . مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان میدهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. مع الوصف مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانکه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند(طالبزاده؛1390).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.