موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 216 mg


قسمتی از این مقاله:

بسیاری از تکنولوژیها و ابزارها در بهبود راهکارهای زنجیرهتأمین مورد استفاده قرار میگیرد. دامنه پیادهسازی تکنولوژی، راههای جدیدی را برای تغییر ساختار سازمانی از تکنولوژی سختافزار به تکنولوژی نرمافزار و اطلاعات برای سازماندهی میگذارد.

همانطور که در بخش قبل گفتیم برای رسیدن به کارایی و اثربخشی در مدیریت زنجیرهتأمین را به پنج جز اصلی تفکیک کردهاندکه این پنج وظیفه تا اندازهای عاملی برای سازماندهی است. و مهارت و اثربخشی مدیریت زنجیرهتأمین به صلاحیت و درستی این پنج عملکرد، وابسته است.(نقادی، 1390) 1) ساختار شرکای زنجیرهتأمین: طراحی زنجیرهتأمین بر اساس کارهایی که بر روی عوامل استراتژیک و با توجه و نیازمندیهای مشتری برای طراحی زنجیرهتأمین است، به گونهای پایهریزی میشود که محدوده محصولات موجود، سرویسها، محصولات جدید یا بخش مشتریان را پوشش میدهد.

برپایه آگاهی از محصول نهایی در زنجیرهتأمین پایهریزی میشود. این به این مفهوم است که در دوره طولانی، کیفیت محصولات برای ادامه رقابت، باید توسعه و بهبود بیابد. همچنین یکپارچگی زنجیرهتأمین، میزان رقابتپذیری سازمان را تعیین خواهد کرد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com