موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 43 صفحه
شماره فایل : 734 mg


قسمتی از این مقاله:

- نظریه‌ مزیت‌های جانبی بکر اولین نظریه معاصر در تعهد سازمانی توسط اچ اس بیكردر سال 1960 تحت عنوان نظریه مزیتهای جانبی مطرح شد و معتقد است كه فرد بدلیل ازدست دادن یكسری مزایا وامتیازاتی كه در صورت ترك سازمان با آن مواجه می شود به سازمان وایستگی پیداكرده و به آن متعهدخواهد شد (بیكر،1960،ص32) .

دلیل نام گذاری این تئوری بدین نام به خاطر كوشش در تبیین فرایندهائی است كه كارمندان سعی می كنند بواسطه آن خودشان را به سازمان (از طریق سرمایه گذاری در زمان، كوشش و پاداش). پیوند دهند.او بیان میكند فرد در طول زمان فعالیتش در سازمان مزایا و امتیازات خاصی از قبیل :برخورداری ازمزایای طرحهای مستمر(حقوق بازنشستگی).

،ارشدیت،تجارب شغلی را به دست آورده است،كه این امتیازات ترک نمودن سازمان محل کارش را برایش مشکل كرده واو را به سازمان متعهد می‌کند ( همان منبع،ص37) .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.